top of page

Readings on Spurgeon (1)

Spurgeon was somewhat of an introvert. Tahimik at mahiyain lang siya. Kaya lang, dahil dito ang tingin ng iba sa kanya ay snobbish at unfriendly. Ang ginawa niya, pinilit niya maging mas friendly sa mga tao. Ayaw na ayaw nya ito at first. Pakiramdam niya hindi natural, para siyang nagpapaka plastik, like he is making an act. He hated it.

But he kept doing it and something happened. Everything became natural. Sabi niya: "I found I got used to the act I was putting on. Over months and years it grew comfortable. Eventually, it became liberating. It became me."


Isang aral 'to sa atin na nagpapaalala na hindi sagot ang "pagpapakatotoo" bilang dahilan para hindi tayo magbago. Ang pagsusumikap na maging maayos sa pakikitungo sa iba lalo na sa mga taong ayaw natin ay hindi lang pagiging "plastic". This is part of our Christian growth We who are in Christ are meant to reflect God's image. Being good to other people, even if it's difficult or feels unnatural or even "plastic", can grow within us by God's grace. So keep on doing it. Until it becomes comfortable and liberating. Until we can say, by God's grace, this is me.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page